Ons team

Schooljaar 2023-2024 

Directeur:

Jantje Feenstra

Kwo-er

Cristina Visser

ICT-er:

Alie Visser

Onderbouw

Annie Ozenga 

Alie Visser

Middenbouw

Patrick Bosch

Wytske de Groot - van Wieren 

Marga Zeevat

Bovenbouw

Janine Groen

Patrick Bosch