Omgaan met pesten

Kanjerschool

Cbs ‘t Kompas is sinds april 2013 een kanjerschool. De leerkrachten richten zich op de verbetering van het sociaal-emotioneel klimaat in de groepen. Ze hebben daarvoor de kanjercursus gevolgd.

De leerkrachten leren de kinderen om te gaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen. Ze spreken de kinderen aan op hun concrete gedrag. Dit alles met het doel een veilig pedagogisch klimaat te scheppen, waarin kinderen hun eigen identiteit kunnen ontwikkelen. Iedereen wil graag geaccepteerd worden zoals hij/zij is. ‘t Kompas is een plek waar je kennis opdoet en vaardigheden oefent. Maar vooral een plek waar je eigen persoonlijkheid, je identiteit en je gevoel voor waarden en normen wordt gevormd.

Als kinderen niet lekker in hun vel zitten, komen ze niet goed tot leren, omdat hun aandacht teveel in beslag genomen wordt door persoonlijke problemen. Daar wordt op onze school hard aan gewerkt, want het is juist heel belangrijk, dat iedere leerling voldoende zelfvertrouwen heeft en beseft: “Het is goed dat ik er ben” 

Door verhalen en oefeningen krijgen kinderen inzicht in het gedrag van henzelf en dat van andere kinderen. Zo leren ze omgaan met hun gevoelens, voor zichzelf op te komen, te luisteren naar anderen en conflicten op een goede manier op te lossen. De leerkrachten hebben deze oefeningen op de trainingsdagen ook met elkaar ondergaan, om zich goed in te kunnen leven in de situaties van het kind.

De kanjermethode is gebaseerd op 5 kanjerpeilers, die door alle leerkrachten gehanteerd worden:

  • Wij vertrouwen elkaar
  • Wij helpen elkaar
  • Niemand speelt de baas
  • Je bent niet zielig
  • We lachen elkaar niet uit.

Deze regels zijn steeds in de klas terug te vinden. De leerkrachten kunnen vanuit deze principes de leerlingen concreet aanspreken op hun gedragingen, hen stimuleren en elkaar tips te geven. Leerlingen zijn vaak eerder bereid iets van leeftijdgenoten aan te nemen. Elk kind leert zijn/haar mening te geven, uiteraard zonder de ander te kwetsen. De individuele leerling leert om steun of afwijzing van de groep voor zijn gedrag te accepteren.

Ons doel is: “Iedere leerling een kanjer”.