Aanmelden leerlingen

Aanmelding leerlingen

Zoekt u naar een geschikte school voor uw kind? Kom gerust kijken op ’t Kompas! U kunt een afspraak maken met de directeur voor een rondleiding en een informatiegesprek. Heeft u voor uw kind gekozen voor ’t Kompas? Dan bent u van harte welkom! U kunt uw kind als volgt aanmelden:

  • Ongeveer 3 maanden voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt u van ons een aanmeldingsformulier. Als u vermoedt dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, moet u dat vermoeden bij aanmelding aangeven. Bij de eerste aanmelding in het primair onderwijs is die informatie, eventueel aangevuld met informatie van bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal, de belangrijkste basis om vast te stellen of een kind extra ondersteuning nodig heeft. U zorgt dat de relevante informatie voor school beschikbaar is. ‘t Kompas beslist binnen 6 weken of uw kind kan worden toegelaten. Deze periode kan eenmaal met maximaal 4 weken worden verlengd. In die periode onderzoeken wij of uw kind inderdaad extra ondersteuning nodig heeft en of en op welke wijze wij deze hulp kunnen bieden. Deze beslissing wordt onder andere op basis van het School Ondersteunings Profiel (SOP) genomen.
  • Als uw kind wordt toegelaten op onze school, wordt de inschrijving definitief na het invullen van het inschrijfformulier. De leerkracht zal daarna contact met u opnemen voor een kennismakingsbezoek en samen met u enkele ‘snuffeldagen’ plannen.
  • Als wij uw kind niet kunnen toelaten, zoeken wij (of ons schoolbestuur) een passende onderwijsplek op een andere school. Dat kan een andere basisschool zijn, een school voor speciaal basisonderwijs (SBO) of een school voor speciaal onderwijs (SO).
  • Leerlingen die ‘zware ondersteuning’ binnen het Speciaal onderwijs nodig hebben, moeten worden aangemeld bij de Commisse van Advies (CvA) van het samenwerkingsverband. Op grond van het dossier en de aanmelding kan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) worden afgegeven. Daarmee kan de leerling worden geplaatst in het speciaal onderwijs.
  • Wij hanteren de volgende stroomschema’s bij de aanmeldingsprocedure:  Zorgplicht aanmelding bij reguliere po-school (oktober 2013) nieuwe leerling en  Zorgplicht aanmelding bij reguliere po-school als uw kind al op een basisschool zit. Dit stroomschema ontvangt u van de directeur.