De bovenbouw

De bovenbouw is verdeeld in twee stamgroepen. In de stamgroepen wordt voornamelijk aandacht besteed aan de pijler ‘ik en de ander’. In de blokken ‘ik en mijn kennis’ worden de instructies gegeven op het gebied van rekenen en taal. De kinderen die een instructie volgen zitten in het instructielokaal en de rest kiest een eigen werkplek in de samenwerkruimte of het stiltelokaal.

Voor rekenen gebruiken we de rekenmethode wereld in getallen 5e editie. Deze methode is net verschenen, we rekenen zowel vanuit een boek als met software.

Voor het lezen is de methode Estafette aangeschaft. Deze methode zet in op de leerlijn van  vlot leren lezen naar begrijpend leren lezen.

In de blokken ‘thema’ , waar voornamelijk de pijler ‘ik en mijn talent centraal staat, wordt gewerkt aan een thema middels workshops, vaardigheidslessen, kennislessen, themaopdrachten en excursies. Samenwerken, onderzoekend leren, talentontwikkeling en probleemoplossend denken staan onder andere centraal.

De pijler ‘ik en mijn leren’ zit verweven in alle blokken. Daarbij draait het om eigenaarschap. Hoe leer ik, wat heb ik nodig, hoe plan ik enz. zijn vragen die daarbij een rol spelen.