De onderbouw

In de onderbouw beginnen we het komende schooljaar met 9 leerlingen.

We werken in thema's en volgen de ontwikkeling van het kind in een combinatie van groep 1,2,3. Spelend en ontdekkend leren vinden we ontzettend belangrijk. Voor groep 3 gebruiken we de methode Veilig leren lezen en de methode Wereld in getallen 5.