Stichting leergeld

Steeds meer kinderen kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Via 81 lokale leergeldstichtingen biedt zij deze kinderen kans om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Voor kinderen van 4 - 18 jaar.

Contact:

Stichting Leergeld NO- en ZO Friesland

Postbus 255, 9200 AG Drachten

Coördinator: MW. Monica van Veen

Email:  info@leergelddrachten.nl  

Telefoon: 06 - 45651314