Toetsing en borging

Op ’t Kompas volgen we de leerlingen in hun ontwikkeling. We observeren, nemen  methodetoetsen af, voeren kindgesprekken en monitoren de ontwikkeling , elke dag. We maken gebruik van een leerlingvolgsysteem in de onderbouw: Mijn Kleutergroep. We nemen twee keer in het jaar de onafhankelijke IEP toets af om te kijken hoe we er schoolbreed voor staan. We hechten geen waarde aan cijfers, we werken met een portfolio waarin de voorgang van elk kind zichtbaar is gemaakt middels foto’s, verhalen en groeigrafieken.