Vrienden van ...

Op 1 januari 2013 is de rechtsvorm Vereniging PCBO Dongeradeel gewijzigd in Stichting CBO Dongeradeel. In september 2015 is de naam van de stichting veranderd in de naam Stichting Arlanta. Een vereniging heeft leden, een stichting niet. De voormalige leden is gevraagd hun lidmaatschap om te zetten in een donatie van € 7,50 per kalenderjaar. We noemen de groep donateurs van een school Vrienden van de school.

Verdere informatie:

  1. Het doel van de donatie: De bijdrage komt ten goede aan de school, maar is losgekoppeld van reguliere onderwijsleermiddelen. Speciale wensen vallen hier niet onder.
  2. Bestemming van de donatie. De ouderadviescommissie (OAC) en de directeur spreken jaarlijks na de zomervakantie af of:

- de donaties gespaard worden

- de donaties besteed worden en waaraan

  1. Communicatie met Vrienden van de school i.v.m. de verbondenheid met de school:

- via de informatiebron (hierin wordt de bestemming van het afgelopen jaar vermeld, de keuze van de nieuwe bestemming vermeld en de hoogte van het totaalbedrag opgenomen)

- uitnodiging voor bijzondere activiteiten op school

 

Met dit formulier geeft u zich op als Vriend van de school.

Afmelden als Vriend van de school: schriftelijk (bijvoorbeeld via e-mail) voor 1 januari bij de directeur van de school.