Kosten

Ieder jaar vragen we van u een vrijwillige ouderbijdrage. Hiervan betalen we bijzondere activiteiten zoals juffendag, kerstviering, sinterklaasfeest en de laatste schooldag. Het bedrag voor dit jaar is vastgesteld op 20 euro per kind.

Daarnaast vragen we een bijdrage voor de schoolreisjes, schoolkamp en schoolschaatsen. Deze bedragen: 

Schoolreisje leerjaar 1, 2, 3

€ 22,50

Schoolreisje leerjaar 4 t/m 8

€ 35,00

Schoolkamp (om het jaar)

€ 65,00

Schoolschaatsen

€ 20,00

Gedurende het schooljaar houden we soms geldacties, bijvoorbeeld voor de aanschaf van materiaal en meubilair of voor uitstapjes ten behoeve van uw kind. Het geeft ons de gelegenheid net iets meer te bieden dan de overheidsgelden dekken.