Gymnastiekrooster

De kinderen van groep 1 - 2 - 3  hebben elke schooldag bewegingsonderwijs. Deze groepen kunnen hun gymspullen dan ook gewoon op school laten liggen. Groep 3 gaat daarnaast mee met de levels 4 en 5 naar gym.

De kinderen van groep 3 - 8 hebben gym in de gymzaal van Anjum: 

Groep 3/4/5   Donderdag 12.00 -13.15

Groep 6/7/8   Donderdag 13.15 - 14.30