Onze school

Wij zijn een kleine school aan de dijk in Peazens. Bij ons op school zitten kinderen uit Paesens, Moddergat en Wierum. We zijn een school in beweging. Sinds 2017 bieden we vernieuwend onderwijs. Ons doel is om kinderen te laten ontdekken, hun mogelijkheden en onmogelijkheden te verkennen, hun relatie tot de ander en de wereld te onderzoeken en hen daarbij eigenaar te laten zijn van hun eigen leerproces. Met een enthousiast team van juffen bieden we ruimte aan kinderen om te leren op een eigen niveau en tempo. Dat betekent dat we werken met niveaugroepen in plaats van jaargroepen. Daarnaast werken we thematisch. Elke periode staat een thema centraal waarbinnen we ontdekken, leren, samenwerken en onderzoeken. Kortom, in beweging